EFH Vitznau

Architekt:
Antonietty Architekten AG, Luzern